Trường MN Sơn Lễ thuộc xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập vào năm 1970, tiền thân là trường MN bán công Sơn Lễ, năm 2009 được chuyển đổi từ trường MN bán công sang trường MN công lập. Trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã tạo dựng được nền móng khá vững chắc, từng bước khẳng định với nhân dân về chất lượng giáo dục. Trong nhiều năm qua, trường đã làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, là nơi thu hút học sinh trên địa bàn xã Sơn Lễ, con em công ty sữa Vinamilk và vùng lân cận nhập học tại trường.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 22 người; trong đó cán bộ quản lý 3; giáo viên 14, nhân viên 5.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tâm huyết với nghề thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo trẻ. Được phụ huynh, nhân dân tin yêu, mến phục. Luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà ngành đề ra.

Tháng 6 năm 2016 trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I (Giai đoạn 2016 - 2021). Nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Về cơ cấu tổ chức, trường MN Sơn Lễ là trường MN hạng I. Năm học 2018- 2019 toàn trường có 08 nhóm, lớp với tổng số 273 học sinh. Đội ngũ CB, GV, NV gồm có 22 người. 100% CB, GV có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 82.3%. Chi bộ trường có 13 đảng viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể và các hội đồng trong trường hoạt động, vận hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong từng năm học.

Hệ thống phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học khá đầy đủ phục vụ tốt cho công tác CS, GD trẻ và các hoạt động khác của nhà trường. Cảnh quan sư phạm được quy hoạch tương đối đẹp, khuôn viên, sân chơi, bãi tập được bố trí hợp lí, khoa học.

Các hoạt động giáo dục của nhà trường được tổ chức thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non. Nguồn lực tài chính của trường được huy động và thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc tài chính, các quy định hiện hành; nhà trường đã sử dụng nguồn thu đúng mục đích, tập trung vào các hoạt động giáo dục, phù hợp với nguyện vọng của phụ huynh học sinh, nhân dân địa phương. Ngoài kinh phí được cấp, nhà trường đã huy động được kinh phí từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh phục vụ cho công tác CS, GD trẻ.

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành tiêu chuẩn quy định đánh giá chất lượng GDMN, trường MN Sơn Lễ đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục gồm 13 thành viên với đầy đủ các thành phần: Cấp uỷ Chi bộ, Ban giám hiệu, cốt cán tổ chuyên môn, phụ trách các tổ chức đoàn thể trong trường. Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành tự đánh giá mọi hoạt động của nhà trường với mục đích nhà trường tự kiểm tra, đánh giá, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện hiệu quả.

Năm học 2017 - 2018 trường hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra được UBND tỉnh tặng bằng khen danh hiệu tập thể xuất sắc, năm học 2018 - 2019 trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.