Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Trường MN Sơn Lễ là trường MN hạng I, Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 22 người. trong đó cán bộ quản lý 3 CBQL gồm có 03 người: Hiệu trưởng: Bà Trần Thị Hà, sinh năm 1975, được bổ nhiệm theo QĐ số 4020/QĐ - UBND ngày 22 tháng 08 năm 2012 và được điều động về làm Hiệu trưởng trường MN Sơn Lễ ...